Uçar, Ömür ve Kırhasanoğlu, M. (2021) “Doğu Karadeniz’deki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2149–2165. doi: 10.26677/TR1010.2021.839.