Kaya, B. ve Ünlüönen, K. (2021) “Turist Rehberlerinin Kültürel Miras Aktarımında Hikâye Anlatıcılığının Rolü”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2166–2179. doi: 10.26677/TR1010.2021.840.