Özkan, Çiğdem ve Yeşildağ, B. (2021) “Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1603–1615. doi: 10.26677/TR1010.2021.809.