Avcı, E. ve Bardakoğlu, Övünç (2021) “Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2254–2273. doi: 10.26677/TR1010.2021.871.