Eren, S. ve Dinç, T. E. (2021) “Kültürel Miras Turizminde Somut Varlıklara Yönelik Koruma Stratejileri: Eskişehir Yazılıkaya Anıtı Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2274–2299. doi: 10.26677/TR1010.2021.872.