Sunar, H. ve Ateş, A. (2021) “Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2347–2366. doi: 10.26677/TR1010.2021.875.