Arslan, H., Zengin, B. ve Tuna, P. (2021) “Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2367–2379. doi: 10.26677/TR1010.2021.876.