Tandoğan, V. U., Dinçel, A. B. ve Mil, B. (2021) “Restoran İşletmeleri İçin Bir Mobil Uygulama Önerisi ve Öneriye Yönelik Tutumların Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2380–2402. doi: 10.26677/TR1010.2021.877.