Demir, H. ve Altun, Özlem (2021) “Yenilebilir Böcekler ve Kıbrıs Ada Halkının Bakış Açısı”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2425–2447. doi: 10.26677/TR1010.2021.879.