Karamustafa, K. ve Yılmaz, M. (2021) “Turizm Eğitimi Veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2466–2491. doi: 10.26677/TR1010.2021.881.