İlbay, B. ve Ay, M. (2021) “Marmaris’te Faaliyet Gösteren Farklı Statüdeki Turizm İşletmeleri Mutfaklarının Fiziki Koşullarının İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2492–2505. doi: 10.26677/TR1010.2021.882.