Çataklı, S. ve Yıldırgan, R. (2021) “Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2506–2521. doi: 10.26677/TR1010.2021.883.