Karagöz, D. ve Gürge, M. (2021) “Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2522–2541. doi: 10.26677/TR1010.2021.884.