Deveboynu, A. ve Kanca, B. (2021) “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2542–2557. doi: 10.26677/TR1010.2021.885.