Kalkan, G. (2021) “Geleceğin Aşçılarının İş Yeri Eğitimi Döneminde Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Ön Lisans Öğrencileri Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2558–2572. doi: 10.26677/TR1010.2021.886.