Sarıkaya, F. ve Yılmaz, M. (2021) “Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020)”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2573–2591. doi: 10.26677/TR1010.2021.887.