Deveci, B. (2021) “Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2592–2612. doi: 10.26677/TR1010.2021.888.