Kodaş, D., Öztürk, E. ve Deniz, S. (2021) “Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2613–2629. doi: 10.26677/TR1010.2021.889.