Dağ, T. ve Keskin, E. (2021) “Geleneksel Peynirlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2630–2652. doi: 10.26677/TR1010.2021.890.