Gün, S. ve Kılıç, G. D. (2021) “Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2653–2665. doi: 10.26677/TR1010.2021.891.