Çiçek, D. ve Korkmaz, E. (2021) “Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2666–2682. doi: 10.26677/TR1010.2021.892.