İnan, R. ve Ayazlar, G. (2021) “Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2683–2702. doi: 10.26677/TR1010.2021.893.