Bulgan, G., Arslan, R. ve Şen Demir, Şirvan (2021) “Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), ss. 121–134. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/57 (Erişim: 15 Haziran 2024).