Türkay, K. ve Kabadayı, M. (2021) “Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2703–2722. doi: 10.26677/TR1010.2021.894.