Tekin Özbek, Özlem ve Öz Çelikbaş, E. (2021) “Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), ss. 2723–2736. doi: 10.26677/TR1010.2021.895.