Aksöz, E. O. ve Çay, G. (2022) “Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 1–23. doi: 10.26677/TR1010.2022.937.