Özen, İbrahim A. (2022) “Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 24–39. doi: 10.26677/TR1010.2022.938.