Kılıç, B. ve Gönenç Güler, E. (2022) “Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 87–105. doi: 10.26677/TR1010.2022.942.