Hoş, K. ve Zencir Çiftçi, E. (2022) “Tüketicilerin Yaşam Tarzı ve Gıda Neofobi Eğilimi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 139–162. doi: 10.26677/TR1010.2022.945.