İnanır, İbrahim ve Tetik Dinç, N. (2022) “Turist Rehberlerinde Duygusal Emek ve İş-Aile Çatışması İlişkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 227–248. doi: 10.26677/TR1010.2022.949.