Avcıkurt, C. ve Göker, S. (2022) “Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), ss. 249–265. doi: 10.26677/TR1010.2022.950.