DEMİR, A. ve ALTUN, Özlem (2022) “Garavollinin (Salyangoz) Gastronomi Alanında Tüketim Tercihi: KKTC Ev Katılımcıları Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), ss. 358–377. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/596 (Erişim: 19 Ağustos 2022).