Mancı, A. R. (2022) “Yer Bağlılığı ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), ss. 806–824. doi: 10.26677/TR1010.2022.1090.