Doğan, H. ve Akyurt, H. (2022) “TOPSIS ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), ss. 914–930. doi: 10.26677/TR1010.2022.1131.