Kula, M. E. ve Öner, N. (2022) “Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), ss. 1004–1026. doi: 10.26677/TR1010.2022.1136.