Zengin, B., Zengin, B. ve Koç, İsmail (2022) “Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), ss. 1068–1090. doi: 10.26677/TR1010.2022.1139.