Şahin, H. ve Güçlütürk, G. (2022) “İzmir’de Yöresel ve Coğrafi İşaretli Yiyecek ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), ss. 1180–1198. doi: 10.26677/TR1010.2022.1145.