Değişgel, S. (2023) “Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), ss. 122–140. doi: 10.26677/TR1010.2023.1200.