Salı Öztürk, S. . ve Sünnetçioğlu, A. (2023) “Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), ss. 141–160. doi: 10.26677/TR1010.2023.1201.