Açıksözlü, Övgü ve Varol, İlbey (2023) “Dünya Dışında Turistik Bir Gezi: Uzay Turizmine Yönelik Metafor Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3), ss. 385–401. doi: 10.26677/TR1010.2023.1282.