Çakıcı, A. C., Şimşek Evren, E. ve Evren, S. (2021) “Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihleri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), ss. 271–282. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/68 (Erişim: 20 Ocak 2022).