Sancar, T. (2023) “Termal Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı, Destinasyon Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati Arasındaki İlişkiler”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3), ss. 465–479. doi: 10.26677/TR1010.2023.1287.