Aksu, F. ve Ünsal Akbıyık, B. S. (2023) “Uzay Turizmi Konulu Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(4), ss. 669–684. doi: 10.26677/TR1010.2023.1346.