Ramadanoğlu, E. ve İnce Karaçeper, E. (2024) “Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), ss. 1–23. doi: 10.26677/TR1010.2024.1375.