Uzun, M. ve Uca, S. (2024) “Müze Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), ss. 24–40. doi: 10.26677/TR1010.2024.1376.