Özüçağlıyan, M. Ömer (2024) “İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), ss. 41–61. doi: 10.26677/TR1010.2024.1377.