Çılgınoğlu, H. (2024) “Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi ile Değerlendirilmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), ss. 62–77. doi: 10.26677/TR1010.2024.1378.