Adamış, E., Aydın, S. ve Tuna, M. (2024) “İznik’te İnanç Turizminin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi: GZFT Yaklaşımı ile Stratejik Bir Analiz”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 78–95. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/701 (Erişim: 17 Temmuz 2024).