Erdoğan Tarakçı, İnci ve Pektaş, K. (2024) “Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 115–133. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/703 (Erişim: 17 Temmuz 2024).