Özdemir Yılmaz, G. ve Bostan, D. (2024) “Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 134–149. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/704 (Erişim: 17 Temmuz 2024).